photography by Jason Acton

White Tee, Kaity Kovar